یک شب پرنشاط با کنکوری های شریعتی

مراسم شام آخر با حضور دانش آموزان سال چهارم، دبیران و کادر اجرایی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد.

این مراسم از ساعت ۲۰ سه شنبه شب شروع شد و با هدف افزایش انگیزه و تقویت روحیه دانش آموزان در فضایی با نشاط برگزار گردید.

مهدی لواسانی، مدیر واحد شریعتی در ابتدای مراسم راجع به اهمیت و تاثیرگذاری کنکور در آینده دانش آموزان سخن گفت. وی نسبت به نحوه آمادگی در روز کنکور و وسایل پی که دانش آموزان باید همراه داشته باشند توصیه هایی را ارائه کرد.

مراسم دوستانه «شام آخر» همه ساله در واحد شریعتی برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی