یازدهمی ها در نیمسال اول تحصیلی شان چه برنامه های آموزشی داشتند؟

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از سه شنبه ۲۸ دی ماه کارنامه امتحانات نوبت اولشان را دریافت می کنند. پاسدارانی های پایه یازدهم در نیمسال تحصیلی که گذشت، برنامه های آموزشی متنوعی داشتند. «محمد رضازاده» مشاور یازدهمی های واحد پاسداران  درباره برنامه های دانش آموزان در نیمسال اول تحصیلی می گوید: «برنامه های آموزشی ما در پایه یازدهم شامل جلسات با اولیا، مشاوره های منظم حضوری یا آنلاین با دانش آموزان و برنامه مطالعاتی است. کنار این برنامه ها، آزمون های متنوعی هم به صورت هفتگی برای دانش آموزان برگزار می شود؛ سوالات این آزمون ها به دو صورت تشریحی و تستی است تا دانش آموزان بتوانند هم برای امتحانات آماده شوند و هم قبل از سال دوازدهم و شروع کار تستی به صورت جدی، با سوالات تستی هم آشنایی داشته باشند.»

به گفته رضازاده کلاس های رفع اشکال بخش مهمی بود که در زمان برگزاری امتحانات و با رویکرد برطرف کردن اشکالات آموزشی دانش آموزان تشکیل شد: «از دیگر برنامه های یازدهمی ها که ویژه امتحانات نیمسال اول تحصیلی برگزار شد، کلاس های رفع اشکال بود؛ با شروع امتحانات نیمسال اول، این کلاس های رفع اشکال برای درس های تخصصی یازدهمی ها تشکیل شد تا بعضی اشکالات آموزشی که دانش آموزان در این درس ها داشتند، قبل هر امتحان برطرف شود. این کلاس ها برای دانش آموزان گروه ریاضی در درس های حسابان، شیمی، فیزیک، عربی، آمار و احتمال و هندسه و برای دانش آموزان گروه تجربی در درس های ریاضی، شیمی، فیزیک و عربی برگزاری شد.»

اردوی مطالعاتی یازدهمی ها، آخرین برنامه آموزشی بود که بعد از پایان امتحانات نوبت اول برگزار شد؛ مشاور یازدهمی ها درباره هدف این اردوی مطالعاتی و برنامه های ویژه این اردو می گوید: «برای دانش آموزان دوره دومی واحد های پاسداران و شریعتی، روز ۲۴ دی آزمون آزمایشی در نظر گرفته شده بود. بنابراین برنامه اردوی مطالعاتی ما از ۲۰ دی ماه که امتحانات نوبت اول دانش آموزان به پایان رسید، شروع شد. بخش های مختلف این اردو، کلاس آنلاین، بازه مطالعاتی و حل نمونه سوال بود که برای یازدهمی های واحد پاسداران در این اردوی حضوری و آنلاین در نظر گرفته شده بود.»   

اخبار پیشنهادی