یازدهمی های واحد پاسداران در طول سال تحصیلی چه برنامه های آموزشی دارند؟

طرح های آموزشی دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران با محوریت کنکور برنامه ریزی می شود.

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران یکسال زودتر وارد فرآیند کنکور می شوند. «سید محسن سید علیخانی» مشاور یازدهمی های این واحد می گوید: «نگاه ما در رشته ریاضی و تجربی نگاه کنکوری است. البته برای دانش آموزان تجربی به دلیل رقابت بالا در این رشته، این نگاه خیلی جدی تر در پایه یازدهم دنبال می شود.»

به گفته سیدعلیخانی در فرآیند کنکوری شدن دانش آموزان، کار مشاور و معلمان هم تغییر می کند: «ورود دانش آموزان، کار مشاور و دبیران هم تغییر می کند. تدریس دبیران، باید موشکافانه تر، عمیق تر و با جزئیات بیشتری صورت بگیرد. در مشاوره هم،تغییرات ساختاری را در روند های مطالعاتی و آموزشی دانش آموزان ایجاد می کنیم. این تغییرات در راستای تحقق دو هدف مهم مطالعاتی صورت می گیرد. هدف اول اصلاح الگوی مطالعه به سمت درس روز خوانی و هدف دوم عادت دادن دانش آموزان به مطالعه دروس عمومی به صورت مستمر.»

یکی از برنامه هایی که در راستای این اهداف برنامه ریزی شد، طرح آزمون های شبانه بود؛ سید علیخانی می گوید:« هر شب ساعت ۹، دانش آموزان در آزمون شبانه شرکت می کنند. طرح سوال این آزمون از مباحث تدریس شده در همان روز است. از هر درس ۵ سوال طرح می شود. زمان این آزمون های شبانه بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه است. برگزاری این آزمون ها در درس روزخوانی دانش آموزان و استمرار در مطالعه دروس عمومی تاثیر بسیار مثبتی داشته است.»

مشاور پایه یازدهم همچنین درباره جلسات مشاوره آموزشی می گوید: «از دیگر برنامه های پاسدارانی ها، جلسات مشاوره ای است که به صورت فردی یا جمعی است. در نیمسال اول تحصیلی، برای هر دانش حداقل ۴ مشاوره فردی برگزار شد. در این مشاوره ها درباره گزارش کار روزانه دانش آموزان، برنامه مطالعاتی و نمرات صحبت می کنیم.

اخبار پیشنهادی