تقویت شوق یادگیری در دانش آموزان

«سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران با تقویت شوق یادگیری دانش آموزان شروع می شود.» این جمله را هادی ربیعی، مدیر جدید مدرسه در مصاحبه با خبرنگار مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی می گوید. هادی ربیعی در چهار سال تحصیلی ۹۵ تا ۹۸ مدیر واحد نیاوران بود و امسال مدیریت واحد پاسداران را بر عهده دارد. ربیعی می گوید در واحد پاسداران برنامه های آموزشی و تربیتی با توجه به تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان طراحی و اجرا می شود.

اعتماد به نفس پاسدارانی ها در طول سال تحصیلی با چه اهداف و روش هایی تقویت خواهد شد؟

برای اینکه شوق یادگیری دانش آموزان دبستانی تقویت شود، باید ابتدا اعتماد به نفس آن ها را تقویت کنیم. ما برای تقویت اعتماد به نفس و در نتیجه، رشد اجتماعی بچه ها به مهارت ها و توانایی های فردی آنها توجه می کنیم و بعد از به رسمیت شناختن شان،  پرورش را شروع می کنیم. ایجاد برنامه های مشارکتی برای دانش آموزان باعث رشد اجتماعی و اعتماد به نفس آن ها می شود. تلاش می کنیم با فعالیت گروهی، زمینه بروز مهارت را ایجاد کنیم تا دانش آموزان بتوانند در مراسم مختلف مهارت هایشان را ارائه کنند و به اعتماد به نفس لازم برسند.

آقای ربیعی، فبک درس با اهمیتی در دبستان های علامه طباطبایی است. این درس در واحد پاسداران چه جایگاهی دارد؟

در دوران دبستان باید به بچه ها «خوب سوال پرسیدن» و «سوال خوب پرسیدن» را آموزش دهیم و روحیه پرسشگری آنها را تقویت کنیم. کلاس های فبک (فلسفه برای کودکان) دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران هم با هدف اندیشه ورزی و پرورش فکر دانش آموزان برگزار می شود. اگر دانش آموزان سوالات شان را کنجکاوانه، عالمانه و حکیمانه بپرسند و با روحیه پرسشگری مسائل را خوب تجزیه و تحلیل کنند، به لحاظ فردی رشد خواهند کرد.

به عنوان مدیر واحد پاسداران، در سال تحصیلی جدید چه درخواستی از اولیا دارید؟

انتظار ما از اولیا این است که با اهداف مدرسه همراه باشند تا بتوانیم برنامه های آموزشی و تربیتی را به بهترین شکل اجرا کنیم. ممکن است اختلاف نظر داشته باشیم، این طبیعی است. ولی نباید مانع رشد دانش آموزان و تاخیر در اجرای برنامه های مدرسه شویم . در مسائل مهم اشتراک نظر داشته باشیم، مدرسه را جامع ببنیم و برای همه بچه ها تصمیم بگیریم.

اخبار پیشنهادی