کنکوری های واحد شریعتی در میانه فاز سوم اردوی مطالعاتی آنلاین

فاز سوم اردوی مطالعاتی آنلاین دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از ۱۴ فروردین آغاز شده است. دانش آموزان در سومین فاز اردوی مطالعاتیشان، به ادامه جمع بندی درس های پایه دهم و یازدهم می پردازند.

«علیرضا اعتمادی» مسئول آموزش واحد شریعتی درباره اردوی مطالعاتی آنلاین دانش آموزان دوازدهمی می گوید: «فاز ابتدایی این اردوی مطالعاتی، از ۲۴ اسفند تا ۲۹ اسفند بود. هدف در فاز ابتدایی، جمع بندی درس های ترم دوم پایه دوازدهم به همراه آزمون های روزانه و مشاوره های مستمر  بود. بعد از اتمام فاز نخست، از ۴ تا ۱۲ فروردین فاز دوم اردوی مطالعاتی آنلاین دوازدهمی ها شروع شد که جمع بندی درس های پایه دهم را در این فاز برنامه ریزی کرده بودیم. فاز سوم مطالعاتی دانش آموزان هم ۱۴ فروردین شروع شد که تا ۱۰ اردیبهشت ادامه دارد. در این قسمت، ادامه جمع بندی درس های پایه دهم و اضافه شدن درس های پایه یازدهم به برنامه جمع بندی و مرور دانش آموزان را داشتیم.»

به گفته مسئول آموزش واحد شریعتی، طرح عمومی پلاس و آزمون های نان شب به عنوان دو بال آموزشی کمک کننده به اردو های مطالعاتی آنلاین، بسیار در جمع بندی دانش آموزان موثر واقع شده اند: «در کنار مطالعه و جمع بندی دانش آموزان، آزمون های نان شب که در انتهای هر روز، درباره مطالب مطالعه شده همان روز برگزار می شود، بسیار موثر است. این آزمون ها در بالا بردن سطح آموزشی دانش آموزان بسیار تاثیر مثبتی دارند. همچنین طرح عمومی پلاس که ویژه درس های عمومی برنامه ریزی شده هم در کمک به دانش آموزان بسیار پر رنگ ظاهر شده است. موضوع عمومی پلاس، قسمت های مهارت محور درس های ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسی است. در این طرح داوطلبانه که برگزاری آن بعد از آزمون شبانه است، از جزوات و تست های مجموعه های کمک آموزشی طبق برنامه ریزی ویژه استفاده می شود.»

مشاوره های آموزشی بخش مهمی از برنامه دوازدهمی ها است که همچنان هم ادامه دارد؛ اعتمادی می گوید: «خسته نشدن دانش آموزان و ادامه دادن برنامه های مطالعاتی، مهم ترین بخش برنامه آموزشی پایه دوازدهم است؛ بنابراین بخش مهمی از موضوعات مشاوره ما، جدای از مسائل آموزشی، مباحث انگیزشی است تا بتوانیم دانش آموز را تا روز کنکور، همراه با برنامه های آموزشی مدرسه نگه داریم.»

اخبار پیشنهادی