کنکوری های واحد شریعتی در اردوی مطالعاتی درس ها را جمع بندی می کنند

اردوی مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از دوشنبه ۲ اردیبهشت ماه آغاز شد. کنکوری های واحد شریعتی تا ۱۲ اردیبهشت در این اردو شرکت می کنند. دانش آموزان در این مدت از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر در مجتمع فرهنگی آفتاب واقع در منطقه فرمانیه حاضر می شوند تا درس های سال دوازدهم را جمع بندی کنند.

 دانش آموزان با حل کردن تست و مرور درس هایشان، به رفع اشکال می پردازند و مطالب را در همه درس ها جمع بندی می کنند. مشاوران و معلمان پایه دوازدهم در این چند روز در کنار دانش آموزان خواهند بود و به سوالاتشان پاسخ می دهند.

هفته دوم این اردوی مطالعاتی به مطالعه و جمع بندی درس های پایه دهم و یازدهم اختصاص دارد. به گفته «محمد حسین صالحی» کمک مشاور پایه دوازدهم واحد شریعتی، اردوی مطالعاتی در هفته سوم اردیبهشت در سالن مطالعه کانون مفتح واقع در خیابان شریعتی برگزار می شود. همچنین برنامه ریزی هایی برای برگزاری اردوی برون شهری دانش آموزان در هفته آخر اردیبهشت در حال انجام است.

کنکوری های واحد شریعتی تعطیلات نوروز هم در اردوی مطالعاتی بودند. این اردوی مطالعاتی در دو بخش و با هدف جمع بندی درس های پایه یازدهم برای شرکت در آزمون سراسری برگزار شد.

کنکوری های واحد شریعتی در بخش اول اردوی مطالعاتی نوروزی شان ۳ تا ۷ فروردین به مدرسه آمدند و از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب به مطالعه درس ها پرداختند. دانش آموزان در این ۵ روز با حضور نیروهای رفع اشکال، مشاوران و معلمانشان تست حل کرده، اشکالاتشان را برطرف کردند و به جمع بندی دروس پایه یازدهم پرداختند.

بخش دوم این اردو از ۸ تا ۱۲ فروردین در مدرسه برگزار شد. دانش آموزان پایه دوازدهم واحد شریعتی در این بخش هر روز در همه درس ها و به سبک کنکور سراسری امتحان دادند تا مطالب برایشان به طور کامل تثبیت شود.

اخبار پیشنهادی