کنکوری های سال بعد واحد پاسداران به اردو رفتند

اردوی تفریحی انگیزشی برای دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در تاریخ ۱۰ تیر برگزار شد.

سال تحصیلی جدید پایه چهارم واحد پاسداران از این اردو شروع شد و دانش آموزان در یک سال آینده با حمایت معلمان و مسئولان واحد پاسداران و تلاش خودشان برای کنکور سال آینده آماده می شوند. 

در این اردو که دو روز به طول انجامید ابتدا آزمون تعیین سطح برگزار شد. سپس مشاورین پایه مسیر پیش رو را برای دانش آموزان شرح دادند و نحوه پیمودن صحیح این مسیر را بیان کردند.  

محمد طاهری مدیر واحد پاسداران در این اردو به دانش آموزان اطمینان داد که دبیرستان علامه طباطبایی و تمام مسئولین آن از آغاز این مسیر تا پایان آن دانش آموزان را همراهی خواهند کرد و تمام سعی خود را برای رسیدن به بهترین شرایط انجام خواهند داد. وی خاطر نشان کرد که هرگونه نیاز آموزشی و رفاهی دانش آموزان درون دبیرستان را برطرف خواهند کرد.

تعدادی از معلمانی که دانش آموزان را در طول سال تحصیلی همراهی خواهند کرد در اردوگاه حاضر شده و هریک توضیحاتی راجع به طریقه مطالعه و ساختار سوالات کنکور دروس تخصصی خود بیان کردند. معلمان هم چنین نکته هایی در جهت جلوگیری از اشتباهات متداول دانش آموزان گوشزد کردند.

هدف این اردو آشنایی بیشتر ، دانش آموزان با مشاورین و دبیران در محیطی خارج از محیط آموزشی و افزایش انگیزه و روحیه ی دانش آموزان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید بود.

علاوه برآن تجربه فضایی شاد ، صمیمی و آرامش بخش در راستای ایجاد آمادگی دانش آموزان برای برنامه های پیش رو از دیگر اهداف این اردو بود.

اخبار پیشنهادی