کلاس های ویژه دوازدهمی های واحد شریعتی

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در کلاس های ویژه شرکت می کنند. این کلاس ها در درس های ادبیات فارسی، عربی، فیزیک، شیمی، حسابان، ریاضی و زیست برگزار می شود.

«جواد سعیدی» مشاور دوازدهمی های واحد شریعتی درباره کلاس های ویژه می گوید: «این کلاس ها را به صورت اختیاری برگزار کردیم تا تست های صرفا پیشرفته را در این ها حل کنیم؛ دانش آموزان هم بنا به رشته تحصیلی تجربی یا ریاضی که در آن تحصیل می کنند، در این کلاس ها شرکت می کنند. ریتم کلاس ها بالا است و سوالات نسبتا سختی در آن حل می شود.»

به گفته مشاور دوازدهمی های واحد شریعتی، دانش آموزان می توانند در هر کدام از کلاس ها که خواستند حضور پیدا کنند: «به دانش آموزان توضیح دادیم که شرایط کلاس ها به چه صورت است و چه میزان کار می برد؛ بنابراین دانش آموزان با حساسیت های کلاس های ویژه آشنا هستند. همچنین دانش آموزان می توانند در همه درس های مربوط به رشته شان که موضوع این کلاس ها است یا هر کدام از آن ها که خواستند، شرکت کنند و اجباری در شرکت دانش آموزان نیست.»

کلاس های ویژه بعد از برگزاری آزمایشی در دو هفته پایانی تابستان، از سومین هفته مهر برگزار شد. ساعت و روزهای برگزاری کلاس ها در کانال های اطلاع رسانی واحد شریعتی قابل مشاهده است.

اخبار پیشنهادی