مدیر دبستان واحد نیاوران:

کلاس های فبک از مهمترین برنامه هایمان است

«آرامش و حالِ خوب دانش آموزان، اولویت ما در واحد نیاوران است.» این را «علی اصغر معینی» مدیر با تجربه پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران می گوید و می افزاید: «همه برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه با همین رویکرد تدوین می شود.» او در گفتگو با وبسایت «مجتمع علامه طباطبایی» به موضوعاتی مثل کلاس فبک، تطبیق دروس و برنامه پژوهشی واحد نیاوران هم می پردازد. این گفت و گو را بخوانید:

مهمترین رویکرد واحد نیاوران در آموزش و پرورش دانش آموزان چیست؟

در مقطع ابتدایی، یک سری اهداف کلان با عنوان ساحت های ۶ گانه داریم. اهدافی هم در مجتمع وجود دارد که باید در مدرسه مان پیاده سازی شود. در کنار همه این اهداف، آنچه در واحد نیاوران برایمان اهمیت دارد، آرامش و حال خوب دانش آموزان است. بخشی از ایجاد آرامش در مدرسه، براساس تئوری انتخاب و دادن امکان انتخاب به دانش آموزن انجام می شود. در این سیستم دانش آموزان ابتدایی راحت تر هستند و کاملا امن رشد می کنند.

داشتن یک مدرسه شاد، برایتان هدف است یا بستری است برای رسیدن به اهداف آموزشی وتربیتی؟

شادی هم هدف است و هم وسیله. با نشاط دانش آموزان در مدرسه، ما به بخشی از اهداف مان یعنی خوب بودن حال بچه ها، رسیده ایم. از طرفی، وقتی دانش آموز حال خوبی داشته باشد، شاد باشد و احساس امنیت کند، آن وقت می تواند پذیرای همه آموزش های مدرسه هم باشد. فکر می کنم این شادی تا حد زیادی بین بچه های واحد نیاوران وجود دارد.

چه کلاس هایی در واحد نیاوران اهمیت ویژه ای دارند؟

ببینید، همه برنامه های مدرسه، در قالب یک مجموعه جذاب در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. طبیعی است که هر فرد با توجه به علاقه و استعدادش به بخشی از برنامه ها بیشتر تمایل پیدا کند. بچه ها در دبستان باید به خوبی با همه این دروس و برنامه ها آشنا شوند. مثلا کلاس فبک (فسلفه برای کودکان) به دلیل جایگاه تفکر در دانش آموزان، از مهمترین کلاس های واحد نیاوران است. ورزیده شدن فکر دانش آموزان در این کلاس، آن ها را برای حل مسائل مختلف زندگی شان، درسی و غیر درسی، آماده می کند. تطبیق دروس در دبستان موضوع بسیار مهمی است. یعنی دروسی مثل فبک، مهارت های زندگی و پژوهش می بایست در دیگر درس ها و برنامه های مدرسه کاربرد داشته باشند و تطبیق پیدا کنند. با این نگاه همه درس ها به یک اندازه اهمیت خواهند داشت.

کلاس های فوق برنامه (افتراسکول) با چه اهدافی برگزار می شود و چه شرایطی دارد؟

مرور درس های همان روز، فردا و انجام بازی های گروهی و آموزشی، از برنامه های اصلی کلاس های افتراسکول واحد نیاوران است.کلاس های افتراسکول واحد نیاوران بعد از ساعت رسمی مدرسه تشکیل می شود. هدف این است که دانش آموزان هر آنچه که باید بیاموزند را، در مدرسه یاد بگیرند و در خانه به برنامه های شخصی شان برسند. بچه ها به همراه کیف و مشق در این کلاس ها حاضر می شوند و و در کنار آن بازی های آموزشی و هدفمند انجام خواهد شد.

نیاورانی ها در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در چه رشته های پژوهشی شرکت می کنند؟

علوم پژوهی و هنرهایی تجسمی دو رشته پژوهشی واحد نیاوران برای دوره اول دبستان است. برای دوره دومی ها هم رشته های معماری و مکانیک درنظر گرفته شده است. هدف مان این است که دانش آموزان با این واحدهای درسی آشنا شوند تا اگر در هرکدام از آن ها، توانایی و علاقه دارند، از پایه چهارم به بعد و دوره اول دبیرستان به سمت آن سوق داده شوند.

موضوع مهم در هر دوره تحصیلی، سیستم ارزیابی است. ارزشیابی دانش آموزان در دبستان واحد نیاوران چطور انجام می شود؟

ارزشیابی در واحد نیاوران یک فرایند مستمر و توصیفی است. آزمون قلم و کاغذی یکی از ده ها آزمونی است که در مدرسه اتفاق می افتد. دیدن حرکات دانش آموز، صحبت با او و بسیاری از چنین رفتارهایی، بخشی از فرآیند ارزشیابی مان است. هر فرد نسبت به قبل خود مقایسه می شود. پس همه دانش آموزان مدرسه می توانند در ارزشیابی ها دانش آموزان خوبی باشند.

اخبار پیشنهادی