کلاس سومی های پاسدارانی در کلاس مشارکت فعال دارند

کلاس های دانش آموزان پایه سوم دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران بخش های مختلفی دارد؛ شعرخوانی، معرفی انیمیشن، کتاب و موسیقی.

«شیما حاجی زاده» آموزگار پایه سوم این واحد درباره فعالیت های کلاسی دانش آموزان می گوید: «کلاس های ما در پایه سوم با مشارکت دانش آموزان برگزار می شود و دانش آموزان در کلاس برای برنامه های جدید داوطلب هستند.»   

دانش آموزان نمایندگان کلاس هستند!

هر کدام از دانش آموزان پایه سوم واحد پاسداران دو روز در هفته، نماینده کلاس می شوند و کلاس را اداره می کنند. به گفته حاجی زاده آن ها در این زمان وظیفه دارند یک نکته آموزشی را در کلاس ارائه دهند: «دانش آموزانی که نماینده کلاس هستند باید در زمان نمایندگی شان نکته ای آموزشی هم به دانش آموزان ارائه بدهند؛ مثلا نماینده می تواند در شروع کلاس ساز بزند و هم کلاسی هایش را با نواختن ساز آشنا کند او همچنین در پایان زمان نمایندگی، توسط قرعه کشی نماینده بعدی را انتخاب می کند.»

 انجام نمایش کوتاه، ضرب المثل، شعرخوانی، انجام آزمایش، معرفی کتاب و انیمیشن از فعالیت هایی است که نمایندگان در ابتدای کلاس به هم کلاسی هایشان ارائه می دهند. این برنامه با هدف افزایش اعتماد به نفس آن ها و بهبود برقراری ارتباط با دیگران در این واحد انجام می شود.

آشنایی با شاعران

کلاس سومی های واحد پاسداران هر ماه با یک شاعر آشنا می شوند و هر روز یکی از دانش آموزان به صورت داوطلبی، یک شعر از شاعر مورد نظر را انتخاب کرده و برای هم کلاسی هایش می خواند. به گفته حاجی زاده دانش آموزان هم شعرها را می خوانند هم معنی و تفسیر آن را به دیگران آموزش می دهند: «هدف من از اجرای این برنامه آشنایی دانش آموزان با شعر فارسی و شاعران است.»

اخبار پیشنهادی