کتاب، تجربه زندگی

پارسا چاروسه موفق به کسب رتبه اول مسابقات کتابخوانی در منطقه ۳ آموزش و پرورش شد.

باتوجه به اهمیت کتاب و کتاب خوانی و نقش موثر آن در ارتقای آگاهی دانش‌آموزان، برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی از جمله فعالیت های پرورشی است که برای ترویج این مهم انجام می شود.

امسال نیز همچون سال‌های گذشته مسابقه کتاب‌خوانی در سطح منطقه برگزار شد. سالن همایش معلم منطقه ۳ آموزش و پرورش روز ۱۰ اسفند میزبان دانش آموزان بود. پارسا چاروسه و سید سجاد دانشمند نمایندگان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی_واحد شریعتی در این مسابقات بودند که پارسا چاروسه  از پایه دهم  موفق به کسب رتبه اول در سطح اداره آموزش و پرورش منطقه ۳ در این مسابقات شد.

اخبار پیشنهادی