چگونه با بازی الفبا بینایی خود را افزایش دهیم؟

کلاس چهارمی های علامه‌ای-واحد نیاوران، با بازی الفباء بینایی خود را تقویت می کنند

کلاس چهارمی های پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران، با بازی الفبا بینایی خود را تقویت می کنند. 

«الفبای بینایی» نام یک بازی است که در کلاس فارسی چهارمی ها انجام می شود. به این ترتیب که دانش آموزان، یکی از حروف الفبا را انتخاب و پس از آن شیء و یا شکلی را در کلاس پیدا می کنند که  آن حرف الفبا در کلمه اش باشد یا با آن شروع شود. این بازی سبب تقویت قدرت بینایی و دقت دانش آموزان می شود.

بازی یک فعالیت لذت بخش است که در خلال آن می توان آموزش را پیگیری کرد. شرکت دانش آموزان در بازی، انگیزه آنها در یادگیری، خواندن و دستور زبان را بالا می برد. 

اخبار پیشنهادی