پاسدرانی ها «پیک تابستان» گرفتند

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران با شروع تعطیلات تابستانی، «پیک تابستان» گرفتند. پاسدارانی های کوچک در طول تابستان براساس این پیک فعالیت های مختلفی انجام می دهند. داستان خواني، خلاصه نويسي، جداول مختلف، چيستان و معماهاي گوناگون، بازي هاي متنوع و هدفمند در دروس مختلف، واژه آموزي، تمرين مهارت هاي زندگي، زبان آموزي و دست ورزي از جمله فعالیت هایی است که در پیک تابستان برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

«مهدی احدی» معاون پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران درباره اهداف پیک تابستانه می گوید: «این طرح با هدف استفاده بهينه بچه ها از اوقات تابستان و نهادينه شدن آموزش های سال تحصیلی و مرور مطالب درسي انجام می شود.

به گفته معاون واحد پاسداران تصحیح این پیک ها هم با کمک دانش آموزان انجام خواهد شد:«پیک های تابستان در ابتدای مهر سال تحصیلی آینده توسط آموزگاران جمع آوری شده و با کمک خود دانش آموزان تصحیح می شود.»

اخبار پیشنهادی