جوایز انگیزشی، در طرح «جعبه طلایی»

پاسدارانی ها معاون و معلم می شوند

«پاسدارانی هایی که هم خوب درس بخوانند و هم از نطر اخلاقی سرآمد باشند، در مدرسه مسئول می شوند.» این جمله را زینب آخوندی، مسئول آموزش دبستان واحد پاسداران در توضیح طرح «جعبه طلایی» می گوید.

طرحی که از دی ماه در مدرسه شروع شده و دانش آموزان در آن جوایز انگیزشی می گیرند. «در جعبه طلایی، کارتهایی وجود دارد و روی هر کارت جایزه ای نوشته شده است. کارت ها در اختیار آموزگاران قرار گرفته تا هر هفته به دانش آموزان برتر اهدا کنند. جوایز، به صورت انگیزشی و با دادن مسئولیت های مختلف به بچه هاست. دانش آموزان دوره دومی در این طرح می توانند مسئول روابط عمومی، همیار معاون، همیار معلم، مسئول بازیافت، مامور بهداشت و یا مسئول کتابخانه شوند.»

به گفته مسئول آموزش مدرسه، برای دانش آموزان دوره اول هم جوایزی مثل مسئول پخش کتاب ها و دفاتر تصحیح شده، صحیح کردن دیکته و انتخاب جای نشستن در کلاس در نظر گرفته شده است.

آخوندی درباره اهداف این طرح می گوید: «دادن مسئولیت های مختلف به دانش آموزان، هم اعتماد به نفس شان را بالا می برد و هم تشویقی است برای بهتر درس خواندن و فعالیت بیشتر در برنامه های مدرسه.»

صبحانه با مدیر، یکی از جوایز طرح جعبه طلایی در واحد پاسداران است. در دور اول این طرح، دانش آموزان دوره اول و دوره دوم مدرسه، ۲۵ و ۲۶ دی ماه با «هادی ربیعی» مدیر مدرسه، صبحانه خوردند.

ویدیوی صبحانه با مدیر را در این لینک ببینید.

اخبار پیشنهادی