پاسدارانی ها امسال در ۴ رشته ورزش می کنند

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال تحصیلی جدید شنبه ها و دوشنبه ها به صورت تخصصی ورزش می کنند. زنگ ورزش پاسدارانی ها شنبه ها برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و دوشنبه ها برای دانش آموزان پایه دهم برگزار می شود. ساعت برگزاری زنگ های ورزش ۱۳:۱۵ تا ۱۵ است.

«جواد شاهچراغی» مسئول فرهنگی مدرسه درباره زنگ های ورزش می گوید: «امسال رشته های والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و فوتسال را برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم. رشته های فوتسال و تنیس روی میز در سالن شهید فلاحی در اتوبان شهید بابایی برگزار می شود. برای رشته های والیبال و بسکتبال هم به سالن ورزشی قائم واقع در بلوار ارتش می رویم.»

چرا این ۴ رشته؟

چهار رشته ورزشی والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و فوتسال بر چه اساسی برای زنگ ورزش دانش آموزان انتخاب شده اند؟ شاهچراغی می گوید: «در انتخاب رشته های ورزشی سه عامل موثر بود: برنامه ریزی های کارگروه ورزش واحد پاسداران که جلسات آن در تابستان با حضور معلمان ورزش مدرسه تشکیل شد، علاقه مندی دانش آموزان بر اساس نظر سنجی از آن ها که در پایگاه تابستانی انجام گرفت و کیفیت سالن های ورزشی و شرایط رفت و آمد به آن ها. رشته های دیگری هم بودند که می توانستیم برای دانش آموزان در نظر بگیریم ولی چهار رشته ای که انتخاب کردیم بر اساس این سه عامل، دارای بیشترین امتیازات بودند.»

کشف استعداد، هدف مهم زنگ های ورزش

به گفته شاهچراغی پاسدارانی ها در چهار رشته زیر نظر چهار مربی تخصصی ورزش می کنند: «امسال آموزش های ورزشی زنگ های ورزش، در هر رشته توسط مربی تخصصی انجام می شود. هدف این است که دانش آموزان همزمان با تفریح بتوانند یک رشته ورزشی را به طور تخصصی یاد بگیرند. زنگ های ورزش همچنین می تواند استعدادها را در هر رشته را برای دانش آموز، خانواده و مدرسه مشخص کند. این موضوع یکی از مهمترین اهدافمان در زنگ های ورزش است.»

اخبار پیشنهادی