نیمسال تحصیلی دوم؛ موضوع دور جدید مشاوره دوازدهمی ها

مشاوره آموزشی دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تا هفته پایانی بهمن ماه ادامه دارد.
موضوع دور جدید جلسات مشاوره دوازدهمی ها برنامه های آموزشی و موضوعات مربوط به نیمسال تحصیلی دوم است. «محمد جهانشاد» مشاور دوازدهمی های واحد پاسداران درباره این مشاوره ها می گوید: «دور جدید مشاوره های دانش آموزان پایه دوازدهم از سه شنبه ۵ بهمن شروع شد و تا ۱۱ بهمن ادامه داشت. دو روز ۱۱ و ۱۲ بهمن ثبت نام دانش آموزان برای کنکور سراسری انجام شد و بعد از دو روز، مشاوره ها از ۱۳ بهمن ادامه پیدا کرد. موضوع مشاوره ها هم با نگاهی به موارد آموزشی نوبت دوم انجام می شود.»
مشاور دوازدهمی ها درباره روند آموزشی کنکوری ها در نیمسال تحصیلی دوم می گوید: «تقویم آموزشی زمستانی دانش آموزان در جلسه تحویل کارنامه های نوبت اول به اولیا و دانش آموزان ارائه شد. به طور کل بسته کارنامه نوبت اول ما که در جلسه با دانش آموزان و اولیا روز دوشنبه ۴ بهمن ماه ارائه شد، شامل نمرات امتحانات نوبت اول، طرح درس بهمن و اسفند ماه، میانگین ۵ آزمون آزمایشی، تقویم آموزشی زمستان، فرم پیش ثبت نام کنکور، برنامه و بودجه بندی  آزمون های هفتگی تا نیمه اسفند ماه بود.»

اخبار پیشنهادی