مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

نیاورانی ها ۴۵ روز یک بار ارزشیابی می شوند

دانش آموزان دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران، هر ۴۵ روز یک بار توسط دبیران و معاون آموزشی مدرسه، ارزشیابی می شوند.

آموزگاران واحد نیاوران در طول سال تحصیلی تمرین هایی متناسب با کتاب درسی، برای دانش آموزان آماده و ارسال می کنند. دانش آموزان نیز به تکالیف پاسخ می دهند و برای دبیرشان ارسال می کند. تکالیف ارسالی دانش آموزان، نحوه ارسال و کیفیت انجام تکالیف از مواردی است که دبیران واحد نیاوران، در ارزیابی دانش آموزان به آن توجه می کنند.

مشاور واحد نیاوران درباره ارزشیابی دانش آموزان می گوید: «در این واحد، رقابت ناسالم بین دانش آموزان وجود ندارد و آن ها نسبت به خودشان مقایسه می شوند. در واحد نیاوران امتحان و نمره نداریم. دانش آموزان بر اساس فعالیت شان در طول سال تحصیلی ارزشیابی می شوند.»

مشاور و دبیران واحد نیاوران با هدف کشف استعداد در دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آن ها، متناسب با توانمندی ها و نیاز هر دانش آموز پس از ارزشیابی توصیفی، نکات آموزشی را به آن ها توصیه می کنند.

اخبار پیشنهادی