نیاورانی ها دسته جمعی صبحانه خوردند

دانش آموزان همه پایه های پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران صبح روز یکشنبه ۱۶ دی در برنامه صبحانه دسته جمعی شرکت کردند.

در این برنامه معلمان و کادر اجرایی هم در کنار دانش آموزان حضور داشتند. این دومین صبحانه دسته جمعی نیاورانی ها پس از برنامه روز اربعین حسینی (ع) بود. به دلیلی استقبال دانش آموزان خوردن صبحانه دسته جمعی برای بار دوم برگزار شد.

هدف برگزاری برنامه هایی از این دست آموزش اسراف نکردن، برقراری ارتباط موثر بین دانش آموزان و معلمان ، محول کردن مسئولیت به دانش آموزان، تمرین آداب غذا خوردن در جمع و آشنایی با ضیافت های سلف سرویس است.

اخبار پیشنهادی