نیاورانی ها در مسابقه کتابخوانی شرکت می کنند

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران روز ۲۵ آذر در مسابقات کتابخوانی منطقه شرکت می کنند.

کتابی که دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم برای شرکت در مسابقه باید مطالعه کنند «موش کتابخانه» نام دارد. در این کتاب داستان موشی روایت شده که در سوراخ کوچکی در پشت قفسه  کتابهای مرجع زندگی می کند. او هرشب یک داستان می نویسد و در قفسه ی کتاب می گذارد.

کتاب «پا پر» نیز برای دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم انتخاب شده است. موضوع این کتاب درباره  کبوتری است که صاحبش قصد فروش او را دارد ولی او خودش را در دل آسمان آبی جا می دهد.

در مسابقه کتابخوانی ۸ سوال تستی و ۲ سوال تشریحی از کتابهای معرفی شده پرسیده می شود.

اخبار پیشنهادی