نیاورانی ها جشن کاغذ گرفتند

برش کاغذ با دست سبب تقویت عضلات انگشتان دست و همچنین هماهنگی بین چشم و دست می‌شود

جشن کاغذ با هدف افزایش مهارت‌های دست ورزی، شادی و تخلیه انرژی، آرامش، پرورش هوش و ایجا روحیه همکاری دانش آموزان برگزار شد. 

آموزش مهارت‌های مختلف به دانش آموزان در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران از طریق بازی انجام می‌شود به همین دلیل است که جشن کاغذ با استقبال خوب دانش آموزان برگزار شده است. 

برش درست کاغذ با دست سبب تقویت عضلات انگشتان دست و همچنین هماهنگی بین چشم و دست می‌شود. این مهارت در لوحه نویسی، کشیدن اشکال هندسی، خطهای منحنی و راست به کودکان کمک می‌کند.

اخبار پیشنهادی