نگاهی به موفقیت های تهرانپارسی ها در مسابقات فرهنگی و ورزشی

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۶ مدال طلا و رتبه برتر در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه ۴ کسب کردند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۶ مدال طلا و رتبه برتر در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه ۴ کسب کردند. این موفقیت ها در رشته های مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری به دست آمده است.

اعظم ذبیحی مسئول فرهنگی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس درباره این موفقیت ها می گوید: «بسیاری از مسابقات گروهی دانش آموزان دبستانی در رشته های فرهنگی، هنری و ورزشی بعد از شیوع کرونا، تعطیل شد. اما تهرانپارسی ها تمرینات انفرادی شان در رشته های مختلف را ادامه دادند و در مسابقات شرکت کردند. از جمله رشته های گروهی، نمایشنامه خوانی و لالایی خوانی بود. پیش از شیوع کرونا تمرینات این دو رشته بعد از گرفتن تست صدا از دانش آموزان در مدرسه انجام می گرفت. نتیجه این تمرینات موفقیت هایی بود که در سطح منطقه کسب کردیم.»
تهرانپارسی ها سال های اخیر در رشته های فردی هم موفقیت های زیادی داشتند، از جمله در رشته های هنری نقاشی و داستان نویسی. ذبیحی می گوید: «بعد از شیوع کرونا، تمرکز دانش آموزان بر رشته های فردی بیشتر شد و تهرانپارسی ها در این مدت در کلاس های هنر مدرسه آموختن و تمرین خوشنویسی، کاردستی کولاژ، نقاشی با تکنیک های آبرنگ و گواش و رنگ روغن را آغاز کردند و آثارشان را هم به مسابقه منطقه ارسال کردیم. دانش آموزان واحد تهرانپارس تمرین داستان نویسی را هم در کلاس های انشاء و فارسی آغاز کردند. به این صورت که آموزگاران به دانش آموزان موضوع می دادند و درباره نوشته هایشان با آن ها صحبت کرده و نقاظ ضعف و قوت هر اثر را بازگو می کردند. با این کار دانش آموزان هر هفته داستان های بهتری می نوشتند.»

به گفته مسئول فرهنگی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس، فعالیت های فرهنگی و هنری دانش آموزان و شرکت آن ها در مسابقات منطقه ای، در سال تحصیلی جاری هم ادامه خواهد داشت.

اخبار پیشنهادی