نوروز کنکوری های واحد شریعتی چطور گذشت؟

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی تعطیلات نوروز را در مدرسه گذراندند. این اردوی مطالعاتی در دو بخش و با هدف جمع بندی درس های پایه یازدهم برای شرکت در آزمون سراسری برگزار شد.

کنکوری های واحد شریعتی در بخش اول اردوی مطالعاتی نوروزی شان ۳ تا ۷ فروردین به مدرسه آمدند و از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب به مطالعه درس ها پرداختند. دانش آموزان در این ۵ روز با حضور نیروهای رفع اشکال، مشاوران و معلمانشان تست حل کرده، اشکالاتشان را برطرف کردند و به جمع بندی دروس پایه یازدهم پرداختند.

بخش دوم این اردو از ۸ تا ۱۲ فروردین در مدرسه برگزار شد. دانش آموزان پایه دوازدهم واحد شریعتی در این بخش هر روز در همه درس ها و به سبک کنکور سراسری امتحان دادند تا مطالب برایشان به طور کامل تثبیت شود.

دوازدهمی های واحد شریعتی فاز بعدی مطالعاتی خود را از ۱۷ فروردین ماه شروع کردند. این دانش آموزان تا پایان فروردین در دو آزمون آزمایشی هم شرکت می کنند. هر دو این آزمون ها با بودجه بندی دروس پایه دهم و یازدهم برگزار می شوند تا به فاصله دوماه مانده به زمان برگزاری کنکور سراسری دروس این پایه ها به طورکامل رفع اشکال و جمع بندی شوند.

با شروع اردیبهشت ماه، اردوی مطالعاتی برون شهری برای پایه دوازدهمی های واحد شریعتی برگزار خواهد شد.

اخبار پیشنهادی