نوروز کنکوری دوازدهمی های واحد پاسداران

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از ۲۳ اسفند در اردوی مطالعاتی آنلاین نوروزی شرکت کردند.

«محمد جهانشاد» مسئول دوازدهمی های این واحد درباره این اردوی مطالعاتی آنلاین می گوید: «این اردوی مطالعاتی در ۴ فاز در حال برگزاری است. بازه زمانی هر فاز هم ۶ روز می باشد. دانش آموزان در این اردو طبق برنامه ریزی جزئی و کلی فردی مطالعه می کنند و همچنین ساعت مطالعه خود را هم وارد سامانه می کنند.»

به گفته مسئول پایه دوازدهم این واحد، مرور درس های پایه دهم و یازدهم در کنار شرکت در آزمون های متعدد، از مهم ترین اهداف برگزاری این اردوی مطالعاتی است: «هدف ما از برگزاری این اردو، مرور درس های پایه دهم و یازدهم است. همچنین دانش آموزان در طول اردو در مجموع در ۲۰ آزمون شرکت می کنند که شامل ۱۶ آزمون صبح و ۴ آزمون جامع می باشد. بعد از اتمام هر فاز هم جلسه ای مجازی با دانش آموزان برگزار می کنیم.»

توزیع نمونه سوالات کنکوری از دیگر برنامه های ویژه دوازدهمی ها برای اردوی مطالعاتی نوروز است؛ جهانشاد می گوید: «مجموعه نمونه سوالاتی از درس های پایه دهم و یازدهم که در کنکور های سراسری سال های گذشته مطرح شده بود، در اختیار دانش آموزان برای تمرین بیشتر قرار گرفت.»

اردوی مطالعاتی آنلاین کنکوری های واحد پاسداران تا ۲۰ فروردین ادامه دارد.

اخبار پیشنهادی