نقاشی روی گلدان به مناسبت روز درختکاری

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی – واحد نیاوران به مناسبت روز درختکاری گلدان های مدرسه را رنگ آمیزی کردند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی – واحد نیاوران به مناسبت روز درختکاری نقاشی کشیدند. این برنامه روز دوشنبه ۱۴ اسفند در کلاس هنر دانش آموزان برگزار شد.

در این کلاس ابتدا گلدان هایی سفالی به دانش آموزان داده شد. سپس هر فرد نقاشی روی آن رسم کرد. نقاشی ها می بایست با آبرنگ و به وسیله رنگ های شاد و متناسب با روز درختکاری رسم می شد. دانش آموزان نیاورانی یک ساعت وقت داشتند که گلدان خود را به بهترین شکل رنگ آمیزی کنند.

در پایان این کلاس بهترین نقاشی روی گلدان به مناسبت روز درختکاری، توسط دانش آموزان و معلم هنر پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی – واحد نیاوران انتخاب شد و مورد تشویق قرار گرفت.

کلاس های هنر نیاورانی ها هر هفته متناسب با مناسبت های مختلف در رشته های گوناگون برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی