مهارت های توسعه فردی، یکشنبه ها در واحد پاسداران

اردوی مطالعاتی آنلاین دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران ۱۳ آبان به پایان می رسد اما در واحد پاسداران کنار برنامه های آموزشی و درسی، دیگر برنامه هایی هم برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است. یکی از این برنامه ها که ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم واحد پاسداران است کلاس های آنلاین مهارت های توسعه فردی است. «محمد رضازاده» مشاور یازدهمی ها و مدرس کلاس مهارت های توسعه فردی می گوید: « در کنار کلاس ها و برنامه های درسی مدرسه، وجود کلاس هایی این چنینی برای دیگر ابعاد دانش آموزان بسیار مفید هستند و می توان کنار بحث آموزش، بخش پرورش دانش آموزان را هم با این مدل کلاس ها جلو برد.»

رضازاده درباره موضوعات مطرح شده در این کلاس ها می گوید: «کلاس های مهارت های توسعه فردی یکشنبه ها و به صورت آنلاین برگزار می شود. این کلاس ها موضوعات متنوعی دارند و نوع پرداختن به هر کدام می تواند بسیار برای دانش آموز مفید باشند. شخصیت شناسی، هوش های چندگانه، مدیریت زمان، مدیریت استرس، سبک رفتاری و سبک زندگی از موضوعاتی است که در کلاس های مهارت های توسعه فردی به همراه دانش آموزان دهم و یازدهم بررسی می کنیم.»

اخبار پیشنهادی