مهارت سنجی در جلسه توجیهی

دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران به همراه اولیا خود، در جلسه توجیهی ثبت نام شرکت کردند. این جلسه جمعه ۵ اسفندماه برگزار شد.

ارزیابی مهارت های مختلف دانش آموزان در ۴ ایستگاه، بخش نخست این جلسه توجیهی بود. سنجش مسائل روانشاختی، آموزشی و ارزیابی مهارت های کلامی، آموزشی، شناختی و جسمی و حرکتی دانش آموزان متقاضی ثبت نام در واحد نیاوران، در جلسه توجیهی انجام شد. همزمان با مهارت سنجی دانش آموزان، اولیا هم با مهمترین رویکردها و برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان واحد نیاوران آشنا شدند.

گفتگو اولیا با مدیر و کادر اجرایی مدرسه و پخش کلیپ درباره معرفی مجتمع علامه طباطبایی و واحد نیاوران، از دیگر بخش های این جلسه بود.

ثبت نام در دبستان های مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از دی ماه سال جاری آغاز شده است. پیش ثبت نام دبستان ها در سایت alameh.ir و صفحه ستاد ثبت نام انجام می شود.

اخبار پیشنهادی