معلم واحد میرداماد: با تمرین به ریاضی مسلط شوید

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد درس ریاضی را در تابستان با حل نمونه سوالات متعدد یاد می گیرند. به گفته «امیر حسین غفوری» معلم ریاضی پایه هشتم و نهم، حل تمرین تسلط دانش آموزان را افزایش می دهد: «بخش مهمی از فرآیند یادگیری ریاضیات با تمرین به دست می آید. کار اصلی دانش آموزان هم در ریاضی باید حل تمرین باشد. هر قدر دایره سوال هایی که حل می کنند بزرگتر باشد تسلط شان به موضوع بیشتر شده و پیچیدگی های ریاضی راحت می شود. پس پیشنهاد من به بچه ها در تابستان فقط این است: تمرین، تمرین و تمرین.»

 دانش آموزان پایه هشتم و نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در تابستان چه مباحثی از ریاضیات را یاد می گیرند؟ غفوری می گوید: «در پایه هشتم اعداد صحیح و در پایه نهم مجموعه ها در پایگاه تابستانی به دانش آموزان تدریس می شود. این مباحث در عین حال که ساده تر از مباحث دیگر هستند، پیش نیاز فصل های بعد هم به حساب می آیند پس دانش آموزان باید به طور دقیق آن ها را یاد بگیرند.» معلم ریاضی واحد میرداماد می گوید تدریس ریاضی به دانش آموزان هم به هردو شکل تستی و تشریحی انجام خواهد شد: «دانش آموزان میردامادی تمرین های ریاضی را ابتدا به صورت تشریحی و بعد تستی حل می کنند. تا وقتی آموزش مفاهیم اولیه و پایه ریاضی به شکل مفهومی تدریس نشود تست زدن موفقیت آمیز نخواهد بود.»

اخبار پیشنهادی