معرفی برندگان جشنواره پردازشگران پویا

برندگان جشنواره پردازشگران پویا معرفی شدند. این جشنواره ویژه دبستان های علامه طباطبایی، اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار شد. دانش آموزان با توجه به پایه تحصیلی و مهارت هایشان، آثار خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

آشنایی با کاربرد های اثربخش یادگیری و یاد‌دهی، افزایش دانش درباره تولید محتوای الکترونیکی، کشف توانمندی ها و استعداد دانش آموزان و استفاده از دانش رایانه ای در زندگی روزمره، از اهداف این جشنواره در دبستان های علامه طباطبایی بود.

اسامی دانش آموزان برتر دبستان های علامه طباطبایی:

اخبار پیشنهادی