معرفی اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان پاسدارانی های دوره دوم

اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران انتخاب شدند. رای گیری برای انتخاب اعضای انجمن در جلسه سه شنبه ۲۹ مهر انجام شد. اعضای جدید انجمن عبارتند از آقای شهنام بابلی، خانم آرزو اسلامی، خانم بهناز موحدی، آقای امیر ملایی، خانم مینا کتابنویس و خانم مریم خانلو.

جلسات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران هر ماه برگزار می شود. از مهم ترین اهداف این انجمن می توان به انعکاس دغدغه های اولیا، گرفتن بازخورد از فعالیت های دانش آموزان در منزل و ارائه ایده هایی برای بهبود آموزش مجازی و تدریس آنلاین اشاره کرد.

اخبار پیشنهادی