معرفی آثار برگزیده جشنواره آموزگاران؛ یکشنبه ۱۹ اردیبهشت

آثار برگزیده «اولین جشنواره آموزگاران» ویژه آموزگاران دبستان های مجتمع علامه طباطبایی یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه معرفی می شود.

این جشنواره دی ماه سال گذشته در سه بخش «تولید محتوا»، «کلاس درس خوب من» و «طراحی آموزشی» بین آموزگاران علامه ای برگزار شد. خلاقانه بودن، استفاده از روش های علمی صحیح، بیان صحیح و جذاب مطالب از ساده به دشوار، توجه به روش  ۵E در ارائه مطلب، استفاده از تمرینات، فعالیت ها و مثال های کاربردی، توجه به دانش یادگیرنده در ارائه مطالب، روش های درگیر کردن دانش آموزان با مطالب درسی، انتخاب حجم محتوا متناسب با یادگیرنده، یک دست بودن محتوا، فعالیت ها و ارزیابی ها، انتخاب ملاک های ارزشیابی صحیح و استفاده از روش های نوآورانه در ارائه مطلب از جمله ملاک های ارزیابی آثار ارسالی به اولین جشنواره آموزگاران دبستان های مجتمع علامه طباطبایی بود.
«افشین دانش نژاد» مسئول آموزش دبستان های علامه طباطبایی درباره این جشنواره می گوید: « مجازی شدن کلاس های درس در مقطع ابتدایی تهدیدی برای آموزش دانش آموزان بود اما آموزگاران مجتمع علامه طباطبایی با آماده شدن بسترهایی برای ارائه محتوای آموزشی شان به شکل مناسب، این تهدید را به فرصت تبدیل کردند. هدف از این جشنواره فراهم شدن فرصتی بود برای در معرض نقد قرار گرفتن تجربیات آموزگاران در فضای دیجیتال.» 
دانش نژاد اعتقاد دارد آثار ارسال شده به جشنواره دارای کیفیت بالایی بودند: «خوشبختانه بررسی آثار ارسالی آموزگاران نشان داد که علی رغم شروع فعالیت های آموزشی به شکل و شیوه جدید، استعدادها و توانایی های بالقوه ای در مجتمع علامه طباطبایی وجود دارد که با کمک مدیران و کادر آموزشی مدارس می توانند آموزش دبستانی ها را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.»

اخبار پیشنهادی