معاون فرهنگی مجتمع: اردوها با اهدافی مشخص برگزار شود

جلسه مشترک کادر اجرایی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران و معاون فرهنگی مجتمع علامه طباطبایی برگزار شد. «هادی ربیعی» معاون فرهنگی مجتمع با حضور در جلسه شورای مدرسه توضیحاتی درباره برنامه های فرهنگی مدرسه به ویژه اردوها ارائه داد.

ربیعی درباره اهداف برگزاری اردوها گفت: «تمرین زندگی دسته جمعی، تقویت حس تعاون و کسب تجربه در زمینه های مختلف، اهداف کلی برگزاری اردو در مدارس است. با توجه به محدودیت منابع، زمان و امکانات، موفق ترین اردوها آن هایی هستند که برایشان اهداف حداقلی و دست یافتنی ترسیم شده باشد.»

ربیعی با بیان اینکه اهداف اردو باید از قبل مشخص شده باشد افرود: «در اردو فضایی غیر رسمی وجود دارد که می توانیم از آن در جهت پرورش و آموزش دانش آموزان استفاده کنیم. بنابراین باید متناسب با مقصد اردو، اهداف و راهکارهای رسیدن به آن ها، مشخص شود. این اهداف به طور منظم در ماهنامه هفت و نیم منتشر می شوند. ابزارهای رسیدن به آن اهداف هم باید مشخص شود.»

در ادامه اعضای کادر اجرایی مدرسه نظراتشان را درباره اردوها بیان کردند. تبدیل فکرها و ایده ها به سندی مکتوب برای مدارس، سنجش اردوها و برنامه های اجرا شده در آن و  ادامه یافتن جلسات هم اندیشی، از جمله صحبت های کادر اجرایی واحد پاسداران در این جلسه بود.

در پایان این جلسه مقرر شد که هر کدام از همکاران نظراتشان درباره مقاصد اردوهای بیرون شهری، برنامه های اردو و اهداف تعیین شده در هر برنامه را به صورت مکتوب به مدیر مدرسه ارائه دهند.

اخبار پیشنهادی