مشاور پایه دهم واحد شریعتی: نظم و برنامه ریزی را به دانش آموزان یاد دادیم

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در جلسات مشاوره فردی با مشاور پایه دهم مدرسه شرکت کردند. «میثم خواجه لو» مشاور دانش آموزان پایه دهم در گفتگو با سایت «علامه طباطبایی» از موضوعات مطرح شده در این جلسات می گوید. او اعتقاد دارد در این جلسات نظم در کارها و نحوه برنامه ریزی درسی دانش آموزان تقویت شد.

در سال تحصیلی که گذشت با دانش آموزان و خانواده هایشان چند جلسه مشاوره برگزار کردید؟

به طور ماهانه یک یا دو جلسه مشاوره فردی با دانش آموزان برگزار شد. با بسیاری از خانواده ها هم جلسه گذاشتیم تا در حضور دانش آموزان درباره نقاط ضعف و قوت درسی شان صحبت کنیم. با بعضی از خانواده ها هم که نیازی به حضورشان در مدرسه نبود، هر ماه حداقل یک بار تلفنی صحبت شد.

در این جلسات چه موضوعاتی مطرح می شد؟

داشتن نظم و برنامه ریزی موضوع اصلی جلساتمان به بچه ها بود. به آن ها آموختیم که برای موفقیت در هر کار ابتدا باید نظم فکری و عملی داشته باشند. سپس به هر دانش آموز برنامه مطالعاتی هفتگی دادیم و از آن ها خواستیم بر اساس آن درس بخوانند.

مهمترین دغدغه خانواده ها چه بود؟

مهمترین دغدغه دانش آموزان و هم پدر و مادرشان، درک متقابل است. بچه ها می گفتند پدر و مادر به آن ها برای درس خواندن فشار وارد می کنند و پدر و مادر ها اعتقاد داشتند دانش آموزان باید بیشتر تلاش کنند. در جلساتی که برگزار کردیم نحوه برنامه ریزی درسی برای ساعات حضور در خانه توضیح داده شد. از وقتی که دانش آموزان کارهایشان را با برنامه آغاز کردند، این دغدغه دو طرفه رفع شد.

در طول سال تحصیلی چه برنامه های ویژه ای برای دانش آموزان برگزار شد؟

از ابتدای سال سه تا چهار مرحله اردوی مطالعاتی برگزار کردیم. آخرین آن ها هفته سوم و چهارم اردیبهشت بود که دانش آموزان در آن درس های ترم اول را دوم را جمع بندی کردند تا برای امتحانات نوبت دوم آماده شوند. برنامه ویژه دیگر برای پایه دهمی ها آموزش خوش خط نویسی به آن ها بود تا به خاطر این ویژگی در تصحیح اوراق امتحانی نمره از دست ندهند.

اخبار پیشنهادی