مسابقه «صدتایی شو» ویژه چهارمی های واحد نیاوران

دانش آموزان پایه چهارم دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران، به صورت آنلاین در مسابقه کلاسی «صد تایی‌شو» شرکت می کنند.

در این مسابقه پس از تمام شدن کتاب فارسی و اجتماعی، دبیر و دانش آموزان درس ها را در کلاس آنلاین، دوره می کنند. سپس دبیر از یک دانش آموز سوال می پرسد و مسابقه شروع می شود.

شرکت کننده باید به سوالات دبیر پاسخ درست و به موقع بدهد. پس از پایان پرسش و پاسخ، نام دانش آموز نوشته شده و دانش آموزان دیگر در نقش داور مسابقه، به او امتیاز می دهند. هرچه امتیاز دانش آموز به عدد صد نزدیک تر باشد، امکان برنده شدن او در این مسابقه، بیشتر است.

«شیوا قربانی» دبیر پایه چهارم دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران، درباره مرور درس ها در پایه چهارم می گوید: «درک مطلب، روان خوانی و نکات مهم کتاب، در این برنامه مرور می شود. هدف از اجرای این برنامه ها یادگیری بهتر دروس، به همراه بازی و سرگرمی برای دانش آموزان است.»

اخبار پیشنهادی