مصاحبه با «مجید نیک دهقان» مدیر واحد شریعتی

مدرسه، خانه دوم علامه ای ها

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی مدرسه ای است که در کنار آموزش حرفه ای، برنامه های متنوعی را در حوزه های فرهنگی و پرورشی برای دانش آموزان برنامه ریزی می کند.

«مجید نیک دهقان» مدیر واحد شریعتی معتقد است که مدرسه محیطی تک بُعدی نیست: «رسالت مدرسه تربیت دانش آموزانی با انگیزه، هدف دارو با اخلاق است که آموزش مطالب درسی را در سطح بالایی داشته اند.معمولا آموزش حرفه ای تنها هدف پررنگی است که از مدرسه انتظار می رود اما در واحد شریعتی ما دانش آموز را به سمت تبدیل شدن به  فردی مستعد، اخلاق مدار و واقف به استعداد های خود پیش می بریم. به طور کلی در واحد شریعتی ما در کنار برنامه های آموزشی دقیق و منظم، برنامه های ورزشی، فرهنگی و پژوهشی مختلفی هم داریم.»

به گفته نیک دهقان در زمینه آموزشی، برای هر سه پایه مقطع دوره دوم اهمیت خاصی در نظر گرفته می شود: «پایه های دهم و یازدهم به دلیل پایه ریزی کنکور دانش آموزان، پایه های بسیار مهمی هستند. دانش آموزی که این دو پایه را با موفقیت بتواند جمع بندی کند و فرصت بیشتری در پایه دوازدهم برای درس های پایه دوازدهم خواهد داشت. از امسال هم با اهمیت بیش از پیش پایه های دهم و یازدهم، برنامه ریزی ویژه ای برای این پایه ها در نظر گرفته شده است؛ برنامه مطالعاتی ویژه هر دانش آموز، برنامه ریزی آزمون های متنوع، برگزاری جلسات مشاوره با دانش آموزان و اولیا، اردوهای مطالعاتی و برگزاری کلاس های رفع اشکال از مهم ترین برنامه ها آموزشی پایه های دهم و یازدهم واحد شریعتی است. آزمون های خارج از مجتمع، کلاس های تست پیشرفته و پانسیون مطالعاتی هم در کنار همه موارد ذکر شده برای پایه ها، برای دانش آموزان کنکوری برنامه ریزی می شود.»

مدیر واحد شریعتی همچنین درباره بخش فرهنگی این مدرسه می گوید: «برنامه ریزی مسابقات ورزشی، اردوهای ورزشی و تفریحی، مراسم های ملی ومذهبی و همینطور خیریه ماه های آسمانی واحد شریعتی از مواردی است که در بخش فرهنگی واحد شریعتی انجام می شود. باور ما این است که تمرکز بر برنامه های آموزشی نباید باعث کم رنگ شدن دیگر برنامه های مدرسه شود. مدرسه خانه دوم دانش آموزان است و نگاهی چند جانبه باید بربرنامه ریزی های آن حاکم باشد.»

 

اخبار پیشنهادی