مدال های رنگی؛ نگاهی به موفقیت های علامه ای ها در ۵ سال

آیا می دانید دانش آموزان مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در سال های اخیر و در مسابقات مختلف، چند مدال و رتبه برتر کسب کرده اند؟ این عناوین برتر در چه رشته هایی به دست آمده است؟ چه تعداد از مسابقاتی که علامه ای ها در آن شرکت داشته اند، بین المللی بوده و چند مسابقه کشوری؟

 با مطالعه برشور موفقیت های مجتمع علامه طباطبایی با عنوان «مدال های رنگی» پاسخ همه این سوالات را دریافت خواهید کرد.

برشور «مدال های رنگی» از چهار بخش پژوهشی، ورزشی، فرهنگی و هنری و آموزشی تشکیل شده که در آن موفقیت های مختلف علامه ای ها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به صورت تفکیکی (رشته، عنوان و کشور برگزار کننده مسابقه، مدال و رتبه برتر کسب شده و تاریخ رقابت) منتشر شده است.

در بخشی از مقدمه این برشور آمده است: «علامه ای ها در هر سال تحصیلی در مسابقات مختلف جهانی، کشوری و استانی شرکت می کنند تا روحیه رقابت را کسب کنند و توانایی هایشان در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی را ارزیابی کنند. ماحصل فعالیت های دانش آموزان مدارس مجتمع علامه طباطبایی در سال های اخیر شرکت در مسابقات مختلف و کسب مدال های رنگارنگ و رتبه های برتر است.»

برای مطالعه متن کامل برشور «مدال های رنگی» روی این عکس کلیک کنید.

اخبار پیشنهادی