متقاضیان ثبت نام در واحد تهرانپارس به مدرسه آمدند

جلسه توجیهی ثبت نام در پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس، پنج شنبه ۱۱ اسفندماه برگزار شد. متقاضیان ثبت نام در پیش دبستان و پایه اول و همچنین متقاضیان ورود به میان پایه، به همراه خانواده هایشان در این جلسه حضور داشتند.

ارزیابی مهارت های مختلف دانش آموزان متقاضی ورود به پیش دبستان و پایه اول، بخش نخست این جلسه توجیهی بود. در این جلسه، سنجش مسائل روانشاختی، آموزشی و ارزیابی مهارت های کلامی، آموزشی، شناختی و جسمی و حرکتی دانش آموزان متقاضی ثبت نام در واحد تهرانپارس، در ۴ ایستگاه انجام شد. همزمان با مهارت سنجی دانش آموزان، اولیا هم در جلسه مشترکی با مدیر مدرسه شرکت کردند.

آشنایی با مهمترین رویکردها و برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان واحد تهرانپارس و پاسخ به پرسش های اولیا، موضوع اصلی این بخش از برنامه بود.

جلسه توجیهی تهرانپارسی با پخش کلیپ معرفی مدرسه و پذیرایی از اولیا و دانش آموزان توسط کترینگ «هفت و نیم» به پایان رسید.

ثبت نام در دبستان های مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از دی ماه سال جاری آغاز شده است. پیش ثبت نام دبستان ها در سایت alameh.ir و صفحه ستاد ثبت نام انجام می شود.

اخبار پیشنهادی