ما با خودکار می‌نویسیم

علامه‌ای‌های کلاس سوم دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران مهارت نوشتن با خودکار را جشن گرفتند.

دانش آموزان پایه سوم با اجازه معلم خود می توانند با خودکار بنویسند. شرط با خودکارنوشتن مهارت دست ورزی،تسلط به نوشتن و خط زیبا است. روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶  دانش‌آموزان  پایه سوم همزمان با آموزش آخرین درس فارسی اجازه نوشتن با خودکار را نیز گرفتند. مسئولان مدرسه برای دانش آموزان گواهی نوشتن با خودکار صادر کردند و برای آن‌ها جشن گرفتند. در این جشن خودکارهایی به شکل بستنی قیفی به علامه‌ای های کوچک هدیه شد.

جشن گرفتن مهارت‌‌‌هایی که دانش آموزان می آموزند شادی و عزت نفس بیشتری به آن‌ها می‌بخشد.

اخبار پیشنهادی