قهرمانی نیاورانی ها در مسابقه مشاعره منطقه ۱

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران در مسابقات فرهنگی و ورزشی منطقه ۱ موفق به کسب مقام های برتر شدند.

در مسابقه مشاعره آرین شمس مقام اول پایه چهارم را کسب کرد و فرامرز عثنی عشری در بین شرکت کنندگان پایه ششم به مقام سوم دست پیدا کرد.

تیم شطرنج واحد نیاوران هم رتبه چهارم تیمی را کسب کرد. آرمین گرام، کیان علی عباسپور، کیخسرو خالق و حسین معصومی اعضای این تیم هستند. 

اخبار پیشنهادی