مسئول آموزش واحد نیاوران:

فعالیت هایمان مهارت محور است

آموزش در دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران چند بعدی و متناسب با توانایی دانش آموزان انجام می شود.

 شیوا قربانی مسئول آموزش مدرسه با بیان این مطلب، درباره اهمیت آموزش در دبستان، به سایت «علامه طباطبایی» می گوید: «در دوران ابتدایی وقتی آموزگاران مطلبی آموزش می دهند، موضوع در ذهن دانش آموز حک می شود و پایه های آموزش در مقاطع دیگر تحصیلی را شکل خواهد داد. بنابراین باید خشت اول آموزش را در این مقطع، درست بنا کنیم.»

به گفته قربانی، اجتماع محور بودن و مهارت محور بودن، دو ویژگی اصلی آموزش در واحد نیاوران است: «تربیت دانش آموز چند بعدی یکی از مهمترین اهداف آموزش در دبستان واحد نیاوران است. برای رسیدن به این هدف، برنامه های مدرسه، هم اجتماع محور است و هم مهارت محور. بچه ها باید در جمع بودن، در جمع گفتگو کردن و در جمع فعالیت داشتن را یاد بگیرند. همچنین آموزش مهارت های مختلف در همه دروس از برنامه هایمان است.»

دورهمی، یکی از برنامه های واحد نیاوران است که با اهداف متنوع آموزشی برگزار می شود. اهدافی که به گفته قربانی، در جهت پرورش دانش آموز چند بعدی است: «برنامه دورهمی، فضایی برای گفتگوی بچه ها به همراه والدین شان است. در این برنامه بچه ها یاد می گیرند برای انجام فعالیت، با همکلاسی هایشان گفتگو کنند. دورهمی ها خارج از مدرسه برگزار شد تا دانش آموزان در خارج از فضای مدرسه نیز توانایی گفتگو با دیگران و یادگیری مهارت را داشته باشند.»

  • خانم قربانی، در واحد نیاوران کدام درس ها اهمیت ویژه ای دارند؟
  • دروس پایه بسیار مهم هستند. اما در واحد نیاوران زنگ هایی مانند فبک، مهارت های زندگی و پژوهش به طور ویژه ای برگزار می شود. در این دروس به دانش آموزان یاد می دهیم جایگاهشان را در جامعه پیدا کرده و برای رسیدن به آن تلاش کنند.

قربانی درباره کلاس های فبک می افزاید: «دانش آموزان در کلاس فبک درباره  یک مفهوم به گفت و گو می پردازند و با این گفت و گو علاوه بر گسترش آن مفهوم، مهارت های فکری خود را هم تقویت می کنند. معلم در کلاس فبک و مهارت های زندگی نقش تسهیلگر را دارد. کلاس های پژوهشی نیز مکمل فبک و مهارت های زندگی هستند. دانش آموزان در این کلاس ها روش های مختلف حل مسئله را با هم تمرین می کنند.»

اخبار پیشنهادی