علامه ای ها عملکرد معلمان شان را ارزیابی می کنند

دانش آموزان دبستان های پسرانه و دخترانه علامه طباطبایی در نظرسنجی آنلاین درباره عملکرد آموزگاران و مشاوران مدارس شان شرکت می کنند. این نظر سنجی در بخش «سامانه مدیریت آموزش مجازی» سایت علامه طباطبایی، برای دانش آموزان همه پایه های دبستان از ۲ اسفندماه آغاز شده است. هر دانش آموز یک بار می تواند با پاسخ به ۱۵ سوال، نظر خود را در این بخش درباره کیفیت آموزش های آموزگار و مشاوران خود اعلام کند.

نظرسنجی از دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی هم بهمن ماه، در سامانه «آزمون مجازی» سایت علامه طباطبایی انجام شد. علامه ای ها در این نظرسنجی به ۱۰ سوال درباره دبیران درس های ریاضی، علوم، ادبیات، پایم های آسمان و عربی پاسخ دادند. بخشی ازاین نظرسنجی هم به ارزیابی عملکرد مشاوران مدارس اختصاص داشت.

هدف از برگزاری نظرسنجی از دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی، ارزیابی سطح کیفی تدریس دبیران و برگزاری کلاس ها و سنجش کیفیت برنامه های مشاوران در نیمسال اول تحصیلی بود. بخش دیگری از ارزشیابی دبیران و مشاوران مدارس علامه طباطبایی توسط معاونت آموزش مجتمع انجام می شود. از نتایج نظرسنجی دانش آموزان و ارزیابی معاونت آموزشی، در انتخاب دبیران و مشاوران، نحوه برنامه ریزی ها و تشکیل کلاس ها در سال تحصیلی آینده استفاده خواهد شد.

اخبار پیشنهادی