علامه ای های کوچک داستان می نویسند

پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران «مدرسه زندگی » است. دانش آموزان در این مدرسه با بازی، و داستان می آموزند تا اشتیاق یادگیری در آن ها افزایش یابد.

این واحد آموزشی برای آموزش مفاهیم علمی، اجتماعی و اخلاقی  ، پرورش قدرت بیان و عواطف و افکار، تقویت قوه ابتکار و تخیل ،زبان آموزی و آموختن کلمات از  داستان و قصه گویی استفاده می‌کند. خلاقیت از مهمترین هدفهایی است که در قصه گویی برای کودکان دنبال می شود.

در مرحله بعد از دانش آموزان خواسته می شود تا داستانی بنویسند. تصاویر مشترک به همه دانش آموزان داده می شود و از آن ها خواسته میشود تا برای تصاویر داستان بنویسند. در ادامه داستان «آریا منظم می شود» از امیرفرحان محسنی؛ دانش آموز کلاس اول، را می خوانیم.

«آریا تصمیم گرفت منظم باشد و کتابهایش را در کتابخانه گذاشت. روزی آریا داشت کتاب می خواند که صدایی شنید.و فکر کرد که صدای در است. و به طرف آنجا رفت. پایش را روی کتاب گذاشت چون فراموش کرده بود کتاب هایش را جمع کند. کتابهایش پاره شدند. یکی از صد کتابی که داشت شروع به حرف زدن کرد و به او گفت باید از ما مراقبت کنی.»

اخبار پیشنهادی