علامه ای های کوچک با بازی ریاضی می‌آموزند

تدریس به دانش‌آموزان مقطع دبستان با دیگر مقاطع متفاوت تر است. دانش‌آموزان برای اولین بار توسط معلم‌های ابتدایی با دروس آشنا می شوند. همین امر به حساسیت نحوه تدریس دوره ابتدایی می‌افزاید. به کارگرفتن روش‌های تدریس نوین به بالا بودن سطح کیفیت آموزشی می انجامد.

معلم ریاضی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی-واحد نیاوران به خبرنگار «وب سایت علامه» گفت: «ما اکثر اوقات با بازی تدریس می کنیم. مثلا برای تدریس جدول ضرب «لی لی» ساخته ایم.» به گفته او ریاضی درسی است که در طول زندگی به آن احتیاج داریم:«ریاضی ذهن را باز می کند و روش حل مساله را یاد می دهد. وقتی حل مساله را بلد باشیم می‌توانیم مشکلات زندگی را هم حل کنیم. من همیشه سر کلاس برای حل مساله وقت می دهم تا هر دانش آموز با روش‌های مختلف آن را حل کنند.»

در  کلاس ریاضی، امتحانات و ارزیابی های بسیاری انجام می شود. اما دانش آموزان برای امتحان هیچ استرسی ندارند انگار دارند تمرین حل می کنند. معلم ریاضی واحد نیاوران می گوید: «از پدر و مادرها می خواهم در حل تمرین ها به بچه ها کمک نکنند تا معلم بفهمد دانش آموز در چه مبحثی مشکل دارد. و اینکه دانش آموز برای حل مساله به کسی وابسته نشود. برخی دانش آموزان مشکلی در حل مسائل ندارند اما به خانواده وابسته شده اند.»

اخبار پیشنهادی