عضویت اعضای انجمن اولیا و مربیان واحد پاسداران در کارگروه های تخصصی

دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی-واحد پاسداران، شنبه ۲۴ آبان از ساعت ۳ تا ۴:۳۰ بعدازظهر برگزار شد. در این جلسه، مدیر واحد پاسداران، کادر اداری دبستان و شش عضو انجمن اولیا و مربیان  مدرسه شرکت کردند. موضوع جلسه، صحبت درباره تشکیل کارگروه های شش گانه و نظر اعضای انجمن درباره عضویت در این کارگروه ها بود. بعد از صحبت های اعضای انجمن و کادر مدرسه پیرامون کارگروه ها، مسئول هر یک از کارگروه ها به شرح زیر مشخص شدند:

– «لیلا یونسی» مادر دانش آموز «رهام رزبان»؛ مسئول کارگروه دینی و پرورشی

– «مرجان کریمی» مادر دانش آموز «یوسف رومی»؛ مسئول کارگروه اجتماعی

– «مریم بلادی» مادر دانش آموز «سامیار صفوی مقدم»؛ مسئول کارگروه علمی- فناوری

– «راضیه حمیدی» مادر دانش آموز «دانیال شجاعی»؛ مسئول کارگروه تربیت بدنی و بهداشت

– «دینا عبد منافی» مادر دانش آموز «آرین نصری»؛ مسئول کارگروه هنری و فوق برنامه

– «زهره باقری» مادر دانش آموز «سامیار رحیمی»؛ مسئول کارگروه رفاهی – عمران
 

کارگروه ها چه وظایفی را انجام می دهند؟

انجمن اولیا و مربیان دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران، شش کارگروه دارد. این کارگروه ها برای تفکیک موضوعات و دقیق تر شدن فعالیت های انجمن تشکیل شده و هرکدام از اعضای انجمن در یکی از آن ها عضو می شوند. هر کارگروه عنوان مشخص و شرح وظایف خاص خود را دارد که به صورت تخصصی به آن ها می پردازد.

اخبار پیشنهادی