طرح «هرماه یک شاعر»؛ برنامه ویژه نیاورانی‌ها

دانش آموزان دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران، در برنامه «هر ماه یک شاعر» شرکت می کنند.

طرح «هرماه یک شاعر» از مهر سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در واحد نیاوران، درحال برگزاری است. شرکت کنندگان در این طرح، نیاورانی های پایه پنجم و ششم هستند. دانش آموزان برای شرکت در این طرح هر ماه یک شاعر را انتخاب می کنند و اشعار آن را تمرین می کنند. دانش آموزان برای روان خوانی و تفسیر اشعار از معلم فارسی‌شان کمک می گیرند.

هدف از برگزاری طرح «هرماه یک شاعر» در واحد نیاوران، ایجاد انگیزه در دانش آموزان، پیشرفت در درس فارسی و شناخت آرایه های ادبی است. این برنامه شامل مثنوی خوانی، غزل خوانی، گلستان خوانی و قصیده سرایی است. دانش آموزان در طرح «هرماه یک شاعر» از شاعرانی همچون حافظ، سعدی و خیام شعر خوانده اند.

«گلستان خوانی» برنامه دیگری است که برای دانش آموزان پایه پنجم و ششم دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران، برگزار می شود. در این برنامه دانش آموزان بخش هایی از گلستان سعدی را در کلاس روخوانی کرده و مباحث آموزشی درس فارسی را در متن گلستان بررسی می کنند.

اخبار پیشنهادی