طراحی آزمون برای دوره دومی ها با استفاده از روش های نوین

اولین جلسه منتخبین کلاس های کانون دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی-واحد پاسداران با مدیر و مسئول فرهنگی این واحد سه شنبه ۱۱ آذر به صورت آنلاین تشکیل شد.

«محمد طاهری» مدیر واحد پاسداران درباره این جلسه گفت: «مهم ترین بخش تکمیل فرآیند یادگیری، بخش ارزشیابی آن است و نکته مهم در آن، کسب اطلاعات از سمت مخاطب یا دانش آموز می باشد. بنابراین جلسه منتخبین کلاس های کانون برای بررسی نظرات دانش آموزان کلاس های کانون تشکیل شد.»

به گفته طاهری نظرات دانش آموزان در موضوعات گوناگون مطرح و بررسی شد: «نظرات دانش آموزان درباره کلاس های کانون در محورهای کیفیت کلاس، تدریس معلم و مشخص بودن زمان بندی جهت رسیدن به هدف را در جلسه ای با دبیران کانون مطرح شد.»

رشته های کانون دبیرستان دوره دوم پاسداران شامل رباتیک، انیمیشن، خط تحریری، برنامه نویسی پایتون، نقد فیلم و تفکر برای زندگی است.

اخبار پیشنهادی