شعار هفته واحد نیاوران: سلام و احوالپرسی

از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران طرحی با عنوان «شعار هفته» اجرایی می شود. در این طرح یک جمله برای دو هفته به عنوان شعار مدرسه انتخاب می شود. این شعار از موضوعات مرتبط با درس مهارت های زندگی تعیین می شود.  

اولین شعار مدرسه «سلام و احوالپرسی» است. در برنامه های صبحگاه در مورد اهمیت سلام و احوالپرسی مناسب و خوب با دانش آموزان صحبت شد و آنها نیز نظرات خود را اعلام کردند. همچنین با هماهنگی در جلسات دبیران و کادر اجرایی، همه پرسنل مدرسه نسبت به رعایت و آموزش شعار مدرسه از جمله شعار سلام و احوالپرسی اقدام می کنند.

تا پایان سال تحصیلی ۱۷ شعار انتخاب می شود که هر کدام از آنها یک قسمت از پازلی که بر دیوار کشیده شده است را تکمیل می کند. این پازل به شکل خانه طراحی شده است. هر هفته چند دانش آموز منتخب پازل را رنگ آمیزی می کنند و شعار هفته را در آن می نویسند.

اخبار پیشنهادی