شرکت ۹۰ درصد پاسدارانی ها در اردوی مجازی نوروز

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تعطیلات نوروز در اردوی مجازی شرکت کردند. این اردو برای دانش آموزان هر سه پایه برگزار شد و بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان در آن حضور داشتند. «محمد طاهری» مدیر واحد پاسداران می گوید برگزاری اردوی مجازی بعد از تعطیلی مدارس در اسفند برنامه ریزی شد پیش از آن اما زیرساخت های لازم را برای آموزش مجازی محیا شده بود: «اولین اقدام مدرسه بعد از تعطیلی مدارس تغییر رویکرد کانال های اطلاع رسانی پایه های مختلف از “اطلاع رسانی” به “آموزشی” بود. برنامه های آموزشی دانش آموزان را به صورت آنلاین از ۹ اسفند آغاز کردیم. از ۹ تا ۲۸ اسفند آموزش ها مطابق برنامه هفتگی بچه ها انجام شد. در این مدت برنامه مشاوره، آزمون های آنلاین و تکالیف هم فعال شد تا دانش آموزان نبودن در فضای مدرسه را احساس نکنند.»

نقش مهم مشاوران مدرسه

به گفته طاهری، مشاوران مدرسه در این ایام نقش مهمی بر عهده داشتند: «با توجه به اینکه دانش آموزان حضور فیزیکی در مدرسه نداشتند، باید نظارت بر عملکرد آموزشی شان با دقت بیشتری انجام می شد. به همین خاطر مشاوران مدرسه لیست حضور و غیاب بچه ها در کلاس های آنلاین و وضعیت انجام تکالیف و نتایج آزمون هایشان را از معلمان دریافت کرده و در بازه های زمانی مشخص با دانش آموزان و خانواده ها جلسات مشاوره مجازی تشکیل دادند.»

اردوی مجازی، مانند اردوی واقعی

برگزاری اردوی مجازی، برنامه ویژه پاسدارانی ها در نوروز بود. «در نوروز اردویی مجازی برای دانش آموزان برگزار کردیم. این اردو در پایه دوازدهم به شکل ویژه ای برگزار شد. دانش آموزان در این اردو می بایست حجم مشخصی از درس و تکلیف را انجام می دادند و همزمان در آزمون های آنلاین شرکت می کردند تا آموخته هایشان ارزیابی شود. جلسات مشاوره هم در بازه های زمانی معین شده ای برایشان برگزار می شد. در حقیقت هر آنچه که دانش آموزان برای آموزش احتیاج داشتند در این اردو در اختیارشان قرار گرفت. آن ها در ۸ بازه زمانی با برنامه دقیقی که مدرسه ارائه کرده بود همه درس ها را مبحث به مبحث جلو می بردند.»

رویکردهای آموزشی بعد از نوروز

طاهری می گوید بعد از عید رویکردهای آموزشی مدرسه سه بخش دارد: «آموزش، بازخورد آموزش و کنترل یادگیری اهداف ما بعد از تعطیلات هستند. آموزش به صورت کلاس های آنلاین و آفلاین در طول هفته متناسب با نیاز دانش آموزان ارائه می گردد. هفته ای دوبار هم موضوعات تدریس شده با آزمون های آنلاین ارزیابی می شوند. بر اساس نتایج این آزمون ها جلسات مشاوره فردی و عمومی برای دانش آموزان برگزار می شود.»

تاثیر تلاش و همراهی در نتایج آموزش آنلاین

آیا آموزش آنلاین باعث افت درسی دانش آموران می شود؟ طاهری اینگونه پاسخ می دهد: «دانش آموزانی که در آموزش های مجازی بیشتر تلاش کرده و با برنامه های مدرسه همراه بودند در این ایام نتایج بهتری  – حتی نسبت به زمان باز بودن مدارس- به دست می آورند. فایل های تدریس صوتی و تصویری در اختیار آن ها است و می توانند فیلم ها را چند بار در روز به طور دقیق نگاه کنند و نمونه سوال حل کنند و سوالاتشان را به صورت آنلاین و آفلاین از معلمان بپرسند و پاسخ بگیرند. در حقیقت آموزش آنلاین می تواند فرصت خوبی برای پیشرفت درسی دانش آموزان باشد.»

اخبار پیشنهادی