شرکت کنکوری های واحد شریعتی در اردوی جمع بندی آنلاین

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی بعد از پایان امتحانات نوبت اول، در اردوی جمع بندی مطالب پایه دوازدهم شرکت می کنند. این اردو با هدف مرور، رفع اشکال و جمع بندی همه مطالب بخشی از مطالب پایه دوازدهم است که تا ابتدای دی ماه تدریس شده است.

اردوی جمع بندی به صورت مجازی برگزاری می شود و دانش آموزان در آن سوالات تشریحی و تستی حل می کنند. سوال تشریحی با هدف آمادگی برای آزمون نوبت اول و سوالات تستی نیز برای آمادگی جهت کنکور در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. بودجه بندی مطالعاتی دانش آموزان، بر اساس آزمون های آزمایشی است که برنامه آن از قبل در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.
 

۲۶ دی؛ برگزاری پنجمین آزمون آزمایشی

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی بعد از ۸ هفته حضور در پایگاه تابستانی و شرکت در آزمون جامع، از ابتدای سال تحصیلی در چهار آزمون آزمایشی شرکت کردند. در این آزمون های آزمایشی بخشی از نیمسال اول پایه دوازدهم و بخشی از درس‌های پایه دهم مرور شد. آزمون بعدی دانش آموزان، ۲۶ دی ماه برگزار می شود. این آزمون نیز به جمع‌بندی مطالب نیمسال اول پایه دوازدهم اختصاص دارد.

اخبار پیشنهادی