شرکت پایه دهمی های واحد شریعتی در جلسات مشاوره اختصاصی

جلسات مشاوره اختصاصی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از ۱۵تیرماه آغاز شده است. این جلسات با حضور «امین طالقانی» مشاور پایه دهم واحد شریعتی، دانش آموزان و والدین شان برگزار می شود.

هدف از برگزاری این جلسات مشاوره آشنایی متقابل مشاور پایه دهم و اولیای دانش آموزان، آشنایی با خصوصیات فردی و عادت های مطالعاتی هر دانش آموز و مشاوره جهت برنامه ریزی های درسی برای سال پایگاه تابستانی و سال تحصیلی آینده است.

بر اساس برنامه ریزی های مشاور پایه دهم مدرسه، سومین هفته از مشاوره پایه دهم واحد شریعتی که به دست اولیا دانش آموزان هم رسیده است، تا ۷ مردادماه برای ۱۷ دانش آموز دیگر به همراه خانواده هایشان برگزار خواهد شد.

اخبار پیشنهادی