شرکت پاسدارانی های پایه یازدهم در طرح «هبه»

مرحله دوم طرح آموزشی «هِبه» ویژه دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. «هبه» مخفف جمله «همه برای همه» است.

پاسدارانی ها در این طرح یکشنبه و دوشنبه هر هفته تا ساعت ۲۰:۳۰ در مدرسه می مانند و درس می خوانند. دانش آموزان بعد از پایان زنگ های کلاسی، تا ساعت ۱۶ استراحت می کنند و بعد از آن در سه بازه به مطالعه درس ها می پردازند.

پایه یازدهمی ها قبل از شروع مرحله دوم این طرح با توجه به نتایج امتحانات نیمسال اول به سه گروه با سطح آموزشی مختلف تقسیم شده اند. «هبه» برای دانش آموزانی که نیاز به تمرین بیشتری دارند اجباری و برای دانش آموزان با سطح آموزشی قوی اختیاری است. بر همین اساس پاسدارانی هایی که معدل نیمسال اول شان زیر ۱۷ است باید به صورت اجباری در این طرح شرکت کنند.

 بازه اول این طرح آموزشی روزهای یکشنبه به تدریس ریاضی پایه نهم و دهم و دوشنبه ها به حل نمونه سوال ریاضی نهم و دهم اختصاص دارد. در بازه دوم «هبه» درس روزخوانی انجام می شود. در بازه سوم هم گروهی از دانش آموزان به صورت گروهی درس می خوانند و گروه دیگر درس روزخوانی را ادامه می دهند. مرحله دوم طرح آموزشی «هبه» ویژه دانش آموزان پایه یادهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد یافت.

اخبار پیشنهادی